تبلیغات
♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ - مطالب ابر جملات عاشقانه
♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ

 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
دشوارترین قدم، همان قدم اول است .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست / گوش کن نبض دلم ، زمزمه اش با تو یکیست .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کاش همیشه در کودکی می ماندیم تا به جای دلهایمان سر زانوهایمان زخمی می شد .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
از عجایب عشق همین است : تنها همان آغوش آرامت می کند که دلت را به درد می آورد .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زمستون رسید ، سردت شد خبرم کن بیام برات بسوزم .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خسته ام ، فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن / دلم از آواز غمگین شب پر است / لطفا آن لحن خوش صدایت را برایم پست کن .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای تو ، مردن بهانه نمی خواهد ، وقت نبودنت خود مرگیست برای خودش .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هرچه میروم ، نمیرسم ! گاهی با خود فکر میکنم نکند من باشم ، کلاغ آخر قصه ها !
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل ! چشم فراموش می کند اما دل هرگز ! پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلتنگم ! اما تو را طلب نمیکنم ، نه اینکه بی نیازم ، صبورم !
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در زمینی که ضمیر من و توست ، از نخستین دیدار ، هر سخن ، هر رفتار ، دانه هاییست که می افشانیم ، برگ و باری است که می رویانیم ، آب و خورشید و نسیمش "مهر" است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تو چون کبوتر به روی بام دلم نشستی / چو قطره‌ای آب به تشنگی لبم نشستی
نگاه خیسم در آن شب پر ستاره می‌دید / که چون ستاره بر آسمان شبم نشستی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در محفل دوستان به جز یاد تو نیست / آزاده نباشد آنکه آزاد تو نیست
شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار / آن کیست که با این همه فرهاد تو نیست ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
افسوس که عمر در بطالت بگذشت / با بار گنه بدون طاعت بگذشت
فردا که به صحنه مجازات روم / گویند که هنگام ندامت بگذشت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بی روی تو مرگ در کمینم بادا / غم مونس خاطر حزینم بادا
گر چشم به روی دگری بگشایم / تیر مژه تو دلنشینم بادا
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به غم نزدیکم و دورم ز راحت / ندیدم جز جفایت استراحت
بلی زخم دل من به نگردد / چرا که مانده پیکان در جراحت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الا ای سرو قدت نخله طور / ز روی آتشینت دهر پر نور
بسوزد هر که شد نزدیک آتش / بسوزم گر از این آتش شوم دور
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پی بیداریت با حیله و فن / نمودم ناله و افغان و شیون
ندانستم که تو مانند طفلان / روی در خواب از نالیدن من
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با درد تو تا قرار کار است مرا / کارم به نواست کاین قرار است مرا
با عشق تو گر بر سر دار آرندم / آن عهد هنوز پایدار است مرا
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یار در پرده و ما پرده بر انداخته ایم / از ازل او به چنان ، ما به چنین ساخته ایم
گر کمان میکشد اینک به کمین آمده ایم / ور که شمشیر زند ما سپر انداخته ایم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گر چه از یاد بداد آن مه نوشاد مرا / لیک یادش نرود از دل ناشاد مرا
سر و جان را همه بر باد دهم از شادی / مژده آمدنش گر بدهد باد مرا
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
او به تیر نظر از پای در انداخت مرا / خلق یکسر به گمان کز نظر انداخت مرا
خواست صیاد که نالان شوم از فرقت گل / در قفس کرد و بجای دگر انداخت مرا
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گر ز دیده نهان شدی چو پری / از نظر غایبی و در نظری
رخ خوبت به هر چه پنداریم / خوب چون بنگریم خوبتری
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
راست این زلف پریشان که به رو می فکنی / به درستی دل جمعی به جفا می شکنی
دل و جان و تن من باد فدای تو که تو / مرهم و راحت و آرام دل و جان و تنی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به رو زلف پریشان جمع داری / پریشانی به روی جمع آری
پریشان زلف تو چون روزگار است / از آن دارم پریشان روزگاری
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ای مایه عمر جاودانی / بی تو چه کنیم زندگانی ؟
تو میروی و ز اشک و آهم / در آب و در آتشم نشانی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ببارد ابر باران بر بهاران / دو چشم من به روی گلعزاران
بتابد برق اندر ابر هر دم / چو آه عاشقان در هجر یاران
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر روز و شب ز زلف رخ یار مهوشم / چون آتش اندر آبم و چون مو در آتشم
زان زلف درهمی که پریشان به روی تست / آشفته حالت هستم و خاطر مشوشم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یاد ما خواه بکن خواه مکن ، مختاری / لیکن ای دوست بدان کنج دلم جا داری
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با تو بر مرغان دریایی امیرم / بی تو در زندان تنهایی اسیرم / با تو در کاخ وفا ارباب عشقم / بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تنهاترین آدم ها یه سایه دارند باهاش حرف بزنند ، از وقتی رفتی آنقدر غرق ظلماتم که سایه ای هم برایم نمانده !
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بند نمی آید دوست داشتنت ! مثل آنکه شاهرگ احساسم را بریده باشی !
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اینجا آسمان صاف تا قسمتی به رنگ دوستی همراه با غبار فراق است ، توده ای سلام به سمت شما در حرکت است ، ضمنا احتمال بارش بوسه فراوان است .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خوب میدانم برای من کسی مثل تو نیست / خوب میدانم که روزی باز ناچارم به تو / میروم شاید دلت روزی گرفتارم شود / میروم اما گرفتارم ، گرفتارم به تو .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"شادی" ، پروانه ی است که هرچه تقلا کنی نمیتوانی آن را شکار کنی ، باید آرام باشی تا روی شانه ات بنشیند ، پس زندگیت سرشار از آرامش و شانه هایت پر از پروانه .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی گلدون خونمون شکست ، پدرم گفت : قسمت این بود ، مادرم گفت : هیف شد ، خواهرم گفت : قشنگ بود ، داداشم گفت : کاش دوتا داشتیم ، اما وقتی دل من شکست کسی به فکرش نبود .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در برهوت بی کسی تنها تو همزاد منی / ای نازتر از خواب شبم ، همواره در یاد منی .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کاش میفهمیدی قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی بمان . . .
نه اینکه شانه بالا بیندازی و ارام بگویی هرطور راحتی . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به خاطر یافتن مقصر ، زندگی ات را تلخ و سیاه نکن .
بگذار آن چه در پایان یک عشق به جای میماند
خاطرات خوش باشد با من آشتی کن تا دنیا با من آشتی کند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چی میشد تو هم منو دوستم میداشتی نا زنین / جای گریه رو لبام خنده می کاشتی نازنین
حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم / طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نازنین ..
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق لطف های بی نهایت می کند

خنده از لطفت شکایت می کند

گریه از قهرت شکایت می کند

این دو پیغام مخالف درجهان از یکی دلبر حکایت می کند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهم نیست کی مقصر است
باور کن مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است !
در پایان زندگی خواهیم گفت : کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا خوب بهم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهر آمیز یک عمر را در چند ثانیه بگوییم . . .
پس نازنین بیا آشتی کنیم با مهر . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم / بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم
بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم / بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قهر مکن ای فرشته روی دلارا / ناز مکن ای بنفشه موی فریبا
طعنه و دشنام تلخ اینهمه شیرین / چهره پر از خشم و قهر اینهمه زیبا
ناز تو را میکشم به دیده منت / سر به رهت مینهم به عجز و تمنا . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با وجود اینکه گفتی ، دیگه قهرم تا قیامت
با تموم سادگی هام ، گفتم اما به سلامت
پیش از این نگفته بودی ، غیر ماکسی روداری
توی غم ها توی شادی ، سر روی شونش میذاری
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همیشه رفتن بهترین  نیست
گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست
چه قهر باشیم چه آشتی
اصل درست این است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جای دارند . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بوسه ام را می گذارم پشت در / قهرکردی , قهرکردم , سر به سر
تو بیا , در را تماما باز کن / هر چه میخواهی برایم ناز کن
من غرورم را شکستم , داشتی ؟ / آمدم , حالا تو با من آشتی ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی / به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی
دلم پر از گلایه ها تنم اسیر درد و خون / ولی تو قهر با دلم برای لحظه ای مکن . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوست دارم برکه باشی بحر نباشی / الهی من بمیرم ولی با من قهر نباشی .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
یه روزی گله کردم من از عالم مستی / تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی
من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید / تو قهر کردی قهرت مصیبت شدو بارید
پشیمون و خستم اگه عهدی شکستم / آخه مست تو هستم اگه مجرم و مستم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوستی را دوست ، معنی می دهد
قهر هم با دوست ، معنی می دهد
هیچ کس با دشمن خود ، قهر نیست
قهری او هم نشان دوستی است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شنیدم بوسه پلی است میان قهر و آشتی . . .
طالب شدم هی قهر کنیم هی آشتی  !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گل اگر خار نداشت ،
دل اگر بی غم بود ،
اگر از بهر پرستو قفسی تنگ نبود ،
اسارت قهر آشتی همه بی معنا بود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دستهایت ؛ تنها بالشی است که وقتی سر بر او دارم
کابوس نمیبینم. . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلم را آهنی کردم مبادا عاشقت گردد
ندانستم تو ای ظالم دلی آهن ربا داری
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق تو همچون افقی بی انتهاست
قلب من خالی ز هر رنگ و ریاست
زندگی با آرزو ها روبروست
با تو بودن از برایم آرزوست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تو را نه عاشقانه نه عاقلانه و نه عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش میکشم عدل مگر نه آن است که هر چیز در جای خودش قرار بگیرد؟!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دلم در حلقه غمها نشسته
زبانم بسته و سازم شکسته
وجودم پر ز شعر عاشقانه ست
تو را می خواهم و اینها بهانه ست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشقو باید باورکرد . . .
بوسه رو باید حس کرد  . . .
احساسو باید لمس کرد  . . .
اما  . . .
دوست داشتنو باید ثابت کرد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت
کِی شود پیش قدمهای تو اسفند شوم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گاهی حس کردن یک آغوش ، فقط لمس پوست با دست نیست . . .
گاهی حس می کنی ، جسمش را . . .
به شرطی که با قلب لمس کنی نه با دست  . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
از عجایب عشق همین است : تنها همان آغوش آرامت می کند که دلت را به درد می آورد .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نمی خواهم بجز من دوست دار دیگری باشی
نمی خواهم برای لحظه ای حتی به فکر دیگری باشی
نمی خواهم صفای خنده ات را دیگری بیند
نمی خواهم کسی نامش به لبهای تو بنشیند
نمی خواهم به غیرازمن بگیرد دست تودستی
نمی خواهم کسی یارت شود در راه این هست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هرکی عاشق میشه میگه :میمیرم برات اما من میگم میمونم باهات!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گر دلی دارم بدان در دست توست
گر تنی دارم بدان سر مست توست
گر دلم را بشکنی باز هم چه سود
کین دل ساده من پیوست توست

 

نوع مطلب : اس ام اس و مسیج جدید، 
برچسب ها : اس ام اس عاشقانه، اس ام اس جدید، عاشقانه، جملات عاشقانه، love sms، پیام عشق، پیامک عشقی، پیامک، مسیج عشقی،
لینک های مرتبط : مدیر  : بازار صفا
نویسندگان
آمار
  • کل بازدید :