تبلیغات
♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ - مطالب سلامت تغذیه پزشکی
♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ

 كالری مصرفی سوزانده شده طی یك ساعت :
با احتساب سوخت پایه كه مقدار كالری مصرفی انسان در حال استراحت مطلق می باشد
خوابیدن : 70 كالری
دراز كشیدن : 80 كالری
رانندگی 120 كالری
ظرفشوئی : 135 كالری
خیاطی : 135 كالری
نشستن : 100 كالری
ایستادن : 120 كالری
تعمیر لوازم منزل : 185 كالری
جارو كشیدن : 170 كالری
آشپزی : 150 كالری
شستشوی لباس : 150 كالری
نرمش : 170 كالری
كارگری ساختمان : 360 كالری
شستشوی ماشین : 380 كالری
دوچرخه سواری آهسته : 200 كالری
اتوكشی : 200 كالری
بازی گلف : 200 كالری
چمن زدن : 250 كالری
پیاده روی : 170 كالری
باغبانی : 240 كالری
پاروزدن : 400 كالری
بیل زدن : 350 كالری
شمشیر بازی : 500 كالری
كلنگ زدن : 420 كالری
استفاده از اره برقی : 290 كالری
دویدن آهسته : 300 كالری
چاروبرقی كشیدن : 270 كالری
والیبال : 350 كالری
تنیس روی میز : 350 كالری
بدمینتون : 350 كالری
هندبال : 500 كالری
باغبانی سخت : 500 كالری
دوچرخه سواری سریع : 600 كالری
شنای معمولی : 550 كالری
دویدن معمولی : 480 كالری
اسب سواری : 470 كالری
پرورش اندام : 400 كالری
اسكی در شیب : 600 كالری
فوتبال : 550 كالری
تنیس یك نفره : 470 كالری
دویدن خیلی سریع : 700 كالری
شنای سریع : 700 كالری
كشتی : 1350 كالری
كوهنوردی سریع : 1100 كالری
اره كردن : 690 كالری
یوگا : 650 كالری
كوهنوردی : 700 كالری
اسكی در زمین هموار: 1200 كالری
بوكس : 1000 كالری
وزنه برداری 1100 كالری


نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسیاری از خانم ها دچار کیست تخمدان هستند بدون اینکه اطلاعی در این باره داشته باشند.

شاید شما هم با خانمهای متعددی روبهرو شدهباشید كه از اختلالات دوره ماهانه شكایت دارند ونمی دانند چه کاری انجام دهند و البته در این میان حتی برخی از دختران بهدلیل بیاطلاعی از اهمیت موضوع آن را با مادرشان نیز در میان نمیگذارند تا چه برسد به مراجعه به پزشك متخصص. بعضی دیگر از خانمها هم از وجود موهای زائد صورت ناراحتند و نمیدانند برای رفع این مشكل چه باید بكنند؟ برخی به پزشك مراجعه میكنند و برایشان تشخیص كیست تخمدان داده میشود كه آنها پیش از دیگران نگرانند ولی باز هم درباره مشكلشان حرفی نمیزنند و چیزی نمیپرسند و... با توجه به اهمیت این موضوع و ارتباط سلامت تخمدانها با سلامت «زن» ما این مقوله را با دكتر مریم جهان افروز برهانی،جراح و متخصص بیماریهای زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی در میان گذاشتیم.با توجه به آمار قابلتوجهی كه كیستهای تخمدان بویژه در دخترخانمها پیداكرده،لطفاً توضیحدهیدكیست تخمدان چیست و آیا خطرناك است؟كیست تخمدان عبارتاست از تودههای تخمدانی معمولاً خوش خیم كه اغلب از نسج تخمدان تولید میشود و در بسیاری از موارد از فولیكولهای سطح تخمدان سرچشمه میگیرد.در واقع كیست تخمدان از تودههای كیسه مانندی كه دارای یك جدار است و مقداری مایع ساده داخل آن جمعشده، تشكیل شدهاست.

چه عواملی باعث بروز كیست تخمدان می شود؟علل متفاوتی میتواند باعث بروز این كیستها شود كه اكثراً علت آن عدم تخمكگذاری است،چون فولیكولی كه قراراست «تخمك» را ایجاد كند و معمولاً در روز چهاردهم بعد از شروع عادت ماهیانه، پارگی طبیعی پیداكرده و تخمك را آزاد میكند،این اتفاق در این فرد رخ نمیدهد و با تجمع آب در داخل خود،تبدیل به كیست می شود.گاهی چند تخمك چند كیست تولید میكنند و این عمل تكرار شده،تعداد زیادی كیست كوچك در تخمدانها ایجاد میشود كه آنها را بهنام تخمدانهای «پلی كیستیك» میشناسیم. كیست تخمدان چند نوع است؟ آیا همه كیستها خطرناكند؟كیستها انواع مختلف دارند ولی كیستهای تخمدان شایعكه بیشتر دیدهمیشود،اكثراً كیستهای ساده و همان كیستهایی است كه شرح دادهشد.ولی در مواردی این كیستها میتواند بدخیم و خطرناك باشد كه برای تشریح آنها به بحثهای پیچیده پزشكی نیاز میباشد.گاهی هم از محل فولیكول تخمدانی در مرحله دوم سیكل ماهانه كه دوره «لوتیئنی» نامیده میشود كیستهای لوتیئنی ساخته میشود كه آنها نیز به نام كیست «فونكسیونل» شناخته شده و خطرناك نیستند.این كیستها یا خود بهخود و یا بوسیله درمانهای ساده رفع میشوند.

معمولاً بیمارانی كه كیست تخمدان دارند،با دارو درمان میشوند؟همانطور كه اشاره شد،كیستهایی كه جدارنازك و صاف دارند،ساده هستند و در داخل آنها مایع صاف بدون هیچگونه نسج اضافی ملاحظه میشود اینها كیستهای «فونكسیونل» هستند و اكثراً خودبهخود رفع میشوند،پس به درمان خاصی نیاز ندارد.ولی گاهی همین كیستها،كمی بزرگتر شده و می توانند علایمی مثل درد در زیردل و اختلال در دوره ماهانه بیمار تولید كنند.گاهی هم لكه بینی در این بیماران دیده میشود كه با استفاده از قرصهای ضدبارداری به راحتی درمان میشوند و با یك سونوگرافی ساده هم تشخیصداده میشوند. در ضمن تخمدانهای با كیستهای متعدد (پلی كیستیك) نسبتاً خوش خیم هستند ولی درمان آنها در بیماران مختلف بر حسب شرایط بیمار نظیر وزن و اینكه ازدواج كرده یا نه و یا بچه میخواهد یا نمیخواهد كاملاً متفاوت است و به بررسیها و آزمایشهای دقیقتر و مراجعههای متعدد به پزشك نیاز دارد. خانم دكتر چه كیستهایی به جراحی نیاز دارند؟ در بیماری كه كیست تخمدان دارد،اگر علایم غیرعادی رخ دهد،ممكن است كار به جراحی بكشد،مثلاً كیست پاره شود و یا دردهای شكمی و لگنی حاد و علایم خونریزی داخل شكمی پیدا شود،اكثراً كار به جراحی میكشد. * در بعضی موارد هم ممكن است كیست دچار پیچخوردگی شود و این پیچخوردگی ادامه یافته منجر به تحریك پریتون و كیست دچار كمخونی شود.در اینصورت نیز اگر علایم با جابجایی و استراحت تغییر نكند و درد و استفراغ ادامه پیدا كند،باید جراحی شود. * در حالتی كه كیست خیلی بزرگ شود و یا آنكه پس از چند دوره درمان طبی به درمان جواب ندهد (باید جراحی شود) معمولاً تخمدانهای با كیستهای متعدد به جراحی نیاز ندارند ولی بیمار باید با دقت تحت نظر باشد و ممكناست سالها به درمان طبی نیاز داشتهباشد كه برحسب شرایط سنی،وضعیت كیستها و شرایط زناشویی و وزن بیمار،درمانها متفاوت خواهدبود. كیست تخمدان معمولاً چه علایمی ایجاد میكند؟ علایم حاد كیست تخمدان شامل:احساس درد ناگهانی شكم،تهوع و استفراغ،تغییرات نبض،احساس ضعف كه ممكناست بهعلت خونریزی داخلی باشد.بعضی وقتها با خونریزی مختصر پریتون علایم شدت پیدا نمیكند و با استراحت در بیمارستان علایم بهبود پیدا كرده و احتیاج به عملندارد. آیا این كیستها قابل پیشگیریهستند؟ پیشگیری بدون استفاده از دارو برای كیست تخمدان وجود ندارد فقط تجربه نشان داده كه افرادی كه از قرصهای ضدبارداری استفاده میكنند،كمتر دچار كیستتخمدان میشوند و در حاملگی و شیردهی نیز بهعلت مهار فعالیتتخمدان كیستهای تخمدان كمتر مشاهده میشود و اگر هم وجود داشتهباشد در دوره بارداری و شیردهی خودبهخود پسرفت پیدا میكند.معمولاً خانمهایی كه دیر ازدواج میكنند و دیر حامله میشوند،بیشتر در معرض این كیستها قرار میگیرند، ولی كاملاً نمیتوانیم بگوییم كه برای جلوگیری از كیستتخمدان قرص ضدبارداری بخورند چون همه خانمها كیست تخمدان پیدا نمیكنند بنابراین توصیه میكنم با مراجعه مرتب سالانه به پزشك متخصص زنان مشاوره و معاینه شوند و هرگاه دردهای مبهم لگنی، لكهبینی و یا بینظمی در عادت ماهانه پیدا كردند.باید با متخصص زنان مشورت كنند و بهموقع سونوگرافی انجام دهند تا در صورت كیست،نوع آن مشخص شود و درمان به روش صحیحصورت گیرد.چون اكثر این كیستها در صورت تشخیص بموقع با درمان دارویی رفع خواهندشد( استفاده از هورمونها) و به ندرت كار به جراحی میكشد. معمولاً دختر خانمهایی كه كیستتخمدان دارند،از اینكه در آینده باردار نشوند،نگران هستند، آیا كیست تخمدان مانع بارداری میشود؟در تخمدانهای پلیكیستیك با توجه به اینكه كاملاً وضع آندوكرینولوژی زن بههم میخورد و از تخمدانهای كیستیك و بدون تخمكگذاری هورمونهای مردانه ترشح میشود همچنین پرمویی (هیرسوتیسم) و اختلالات شدید دوره ماهانه دیده میشود (مثلاً هر شش ماه یا هر سه تا چهارماه یكبار پریود می شوند) فرد دچار «الیگومنوره» شدید میشود،در نتیجه با شرایط حاملگی دشوار روبهرو است و به كمك پزشك نیاز دارند. علاوه بر این افرادی كه هنوز ازدواج نكردند،هم نباید رها شوند چون اختلالات و تغییرات هورمونی ایجاد عوارض میكند و حتی میتواند حالتی شبیه دیابت در بیماران ایجاد كند.در بخشی از صحبتهایتان اشاره به قرصهای ضدبارداری در پیشگیری و درمان كیست تخمدان كردید آیا دختر خانمهایی كه به منظور درمان كیست تخمدان از قرصهای ضدبارداری استفاده می كنند،برای بارداری در آینده با مشكلی برخورد نخواهندكرد؟اثر قرصهای ضدبارداری در عقیم كردن خانمها علمی نیست،مگر اینكه بهمدت خیلی طولانی قرص بخورند،بهطوریكه اندومتر خیلی لاغر شود،ولی هیچ منبعی ننوشتهاست كه قرص ضدبارداری كسی را برای ابد عقیم میكند.ممكن است بارداری را مدتی به تأخیر بیندازد، ولی عقیم و نابارور نمیكند.حتی بعضی خانمها كه قرص مصرف میكنند،وقتی آنرا قطع میكنند،دچار آمنوره (قطع پریود) میشوند. توصیه میشود كسانیكه قرص مصرف میكنند،قبل از پنج سال دوباره بازنگری كنند و با نظر پزشك معالج قرص را ادامه دهند. كسانی كه كیست تخمدان دارند و تحت درمان هستند،چه نكاتی را باید رعایت كنند؟خانمهایی كه كیست تخمدان دارند و دارو مصرف میكنند،باید از حركات ورزشی جهشی و كششی،دوومیدانی،شنا،یوگا و نظیر آن پرهیز كنند.در واقع هر كاری كه فشار به لگن بیاورد ممنوع است.پس از دوره درمان هم كه پزشك تعیین میكند،دوباره مراجعه كنند تا از درمان كامل خود مطلع شوند و در صورت جواب ندادن درمان و بهبود نیافتن،بررسیهای آزمایشگاهی دقیقتر از آنها بهعمل آید.اصولاً خانمها برای اطلاع از وضعیتسلامت خود هر چند وقت یكبار باید به متخصص زنان مراجعه كنند؟تمام خانمها باید سالی یكبار به متخصص زنان مراجعه كنند و تحت معاینه قرارگیرند.بخصوص پس از سن50سالگی كه مشكلات خطرناك تخمدانی (سرطانها) شایعتراست و از این سن باید هر شش ماه یكبار حتماً مورد معاینه دقیق قرارگیرند.كلاً برای رفع كیستها سادهترین و كم خرجترین درمان همان قرصهای ضدبارداری است ولی بیمار نباید خودسرانه عمل كند،بلكه باید تحتنظر متخصص زنان باشد و فرمهای مقاوم بدرمان را جدیبگیرد.سادهاندیشی هرگز در هیچ مسأله پزشكی مجاز نیست،بخصوص در مورد مسأله تخمدان كه عضوی كلیدی است و سلامتی و شادابی و زایندگی زن مستقیماً با آن در ارتباط است.خانمها باید حساس باشند و مثل یك نگین الماس آنرا گرانقیمت بدانند.مشكلات تخمدانی از جنین داخل شكم مادر تا صدسالگی می تواند ظهور كند پس در هر مرحلهای از زندگی حتی در كودكی باید مواظب این عضو حساس باشیم كه جانشین ندارد. خانم دكتر برهانی در پایان گفتگو چنانچه نكته خاصی وجود دارد كه مادران در ارتباط با دختر خانمهایشان باید به آن توجه كنند،اشاره بفرمایید.تمام مادران عزیز اگر دختر خانمی دارند كه چاق است،اختلال عادت ماهانه دارد و بخصوص موی اضافی غیرعادی در بدن دارد (هیرسوتیسم) این سه علامت را جدی بگیرند وحتماً با پزشك متخصص زنان مشورت كنند.نكته مهم دیگر اینكه به دختران خود تفهیم كنند كه بهخاطر سلامتی ازدواج كنند،نه به خاطر اتومبیل و آپارتمان و ویلا چون دیر ازدواج كردن باعث كیست تخمدان، فیبروم رحم، زایمانهای با سزارین، شیردهی ناموفق، آندومتریوز و... میشود.امروز علم میگوید:بهترین تخمك مربوط به سن زیر24سال است یعنی بین20تا24سالگی.

نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

در ابتدا باید به همه شما خانم ها و آقایانی که می خواهید به وزن ایده آل خود برسید توصیه ای بکنم ؛ طبق برنامه تان عمل کنید و هیچ گاه دلسرد نشوید! شما می توانید این کار را به بهترین نحو انجام دهید . ابتدا برای خودتان یک هدف تعیین کنید ؛ یک وزن ایده آل (البته دقت داشته باشید هدف شما باید قابل دسترس و ممکن باشد) ؛ در قدم بعدی من به شما راهنمایی های لازم را خواهم داد :

چند ماه قبل اوضاع وحشتناک بود. بعد از یک رژیم سخت غذایی که در نتیجه آن به وزن ایده آلم رسیده بودماحساس خوبی داشتم. اما پس از یک مدت کوتاه تمام آن چربی های اضافه برگشتند. حالا بین95 تا 97 کیلوگرم وزن داشتم. احساس بدی داشتم من دهها بار رژیم گرفته بودم ولی هیچ کدام موثر نبود.

چگونه توانستم در 7 ماه ، 30 كیلوگرم كم كنم؟ | HiPersian.com

مدتی دلسرد و ناامید بودم اما یکباره تصمیمم را گرفتم. من باید از آن وضعیت نجات پیدا می کردم. پس هدفی را برای خودم ایجاد کرده و برنامه ریزی کردم....

و حالا پس از دسترسی به هدفم تصمیم گرفتم آن نکات ریز و ساده اما مهم را برای یک مجله بفرستم تا آن هایی که مانند من می خواهند وزن خود را کاهش دهند بتوانند از آن استفاده کنند.

- من روزانه 10 لیوان آب می نوشیدم ؛ این مقدار را در بین ساعات مختلف تقسیم کرده و به طور مرتب آب بنوشید.

- غذایی را که می خوردم تماشا می کردم ، هنوز هم مراقب هستم چه غذاهایی میخورمرژیم غذایی جدید شما باید میزان قند ، سدیم ، و چربی خود را تا حد امکان محدود کند. من 1400 تا 1600 کالری در روز کممی کردم. برخی اوقات خیلی سخت بود که بیشتر از 1200 کالری در روز کم کنم اما این مقدار هرگز نباید به زیر 1200 می رسید.

- بعضی اوقات برای خودم زنگ تفریحی در نظر می گرفتم. در این زنگ تفریح ها غذاهایی را که هوس کرده بودم می خوردم اما دقت داشتم که آن غذاها کم کالری باشند. این کار به من کمک می کرد تا سوخت و ساز بدنم افزایش پیدا کند.

- به طور آزاد تمرینات ورزشی انجام می دادم. روزهای زوج باشگاه می رفتم و روزهای دیگر تمرینات کششی آزاد انجام می دادم. جمعه ها هم پیاده روی می کردم .

- هر زمان فرصت داشتم پیاده روی می کردم ، برای خرید رفتن از ماشین استفاده نمی کردم و این فاصله را پیاده می رفتم.

- سعی می کردم فعالیت هایم را زیاد کنم . کارهایی مانند شنا ، پیاده روی ، بازی کردن با فرزندم و بردن او به باغ وحش و پارک و ....

- و مهمتر از همه بزرگترین هدفم را کم کردن وزنم قرار داده بودم ؛ عکسم را همه جای خانه گذاشتم ، روی یخچال ، کابینت آشپزخانه ، آینه حمام ، روی میز محل کارم ، داخل کیف پولم تا همه جا جلوی چشمانم باشد.

این عکس متعلقه به زمانی است که من122 کیلوگرم وزن داشتم . البته نیازی به گفتن نیست شما با مشاهده تصویر می توانید بفهمید که من حدودا چند کیلو بوده ام ؛ سایز شلوارجینم 22 بود ولی دکمه اش را به زور می بستم. باید سایز 24 می پوشیدم اما نمی توانستم قبول کنم که اینقدر چاقم.و اکنون 90 کیلوگرم شدم

هدف بعدی من برای وزن ایده آلم83 کیلوگرم است و باید تا سوم نوامبر به آن برسم.

نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

The Biggest Loser نام برنامه ای تلویزیونی بود که از طریق شبکه جهانی NBC و چندین شبکه تلویزیونی دیگر برای مبارزه با چاقی پخش می شد. در این برنامه تلویزیونی مهیج دو گروه از افراد چاق فراخوانی می شدند و طبق فاصله زمانی معین بمدت چند ماه از خانه و خانواده ی خود دور می شدند و در یک اردوگاه بوسیله ی رژیم های غذایی مناسب و تمرینات ورزشی خاص موفق به کاهش وزن قابل توجهی می شدند که با توجه به اعلام نتایج دوره ای در هر برنامه ی زنده ، رقابت و ایجاد انگیزه برای کاهش وزن و همینطور جایزه ای که برنامه برای شخصی که چشمگیرترین کاهش وزن را داشته در نظر گرفته شده بود آنها را مجبور به کاهش وزن می کردند. بدینصورت که در نهایت کسانی که به نسبت وزن اولیه ، وزن بیشتری را از دست داده بودند جوایز نقدی بیشتری را از آن خود می کردند. تصاویر زیر گویای این انگیزه های بزرگ است ...

چرا که خواستن توانستن است؛ حالا چه با تحمل فشار و انجام تمرینات سخت، رژیم های غذایی ناجور و چه با تشویق و جایزه، ولی آنچه مسلم است حاصل آن چیزی جز محک زدن نیروی اراده در تحقق انگیزه ای بزرگ برای تضمین سلامتی و داشتن اندامی متناسب و دلخواه نخواهد بود.

 

 

 

کاهش وزن

 

 

کاهش وزن

 

 

 

 

کاهش وزن

 

 

معجزه لاغری

 

 

کاهش وزن

 

 

کاهش وزن

 

 

تصاویری از معجزه لاغر شدن

 

 

 

 

کاهش وزن

 

 

تصاویری از معجزه لاغر شدن

 

 

کاهش وزن

 

 

تصاویری از معجزه لاغر شدن

 

 

 

 

 

نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مردان قد بلند

1- لباسهای یكدست یكرنگ نپوشید.

2- لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.

3- كـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و

كراوات باریك و ژاكت كه طولش تا روی كمر است نپوشید.

مردان قد كوتاه

1- كفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمی كنند.

2- شلوار پاچه كوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.

3- لباس آستین دار به تن كنید.

4- از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و كراوات باریك استفاده كنید.

مردان لاغر

1- كراوات باریك و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.

2- لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.

3- كت و شلوار اپل دار بپوشید.

4- شلوار بگی بپوشید.

5- پلوور حجیم و یقه اسكی بپوشید.

مردان چاق

1- ژاكت اپل دار نپوشید.

2- كراوات زرق و برق دار نزنید.

3- دكمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.

4- ساعت باریك به دست نكنید.

5- پلوور حجیم و یقه اسكی نپوشید.

6- بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.

7- شلوار تنگ نپوشید.

8- لباس با خطوط عمودی و كراوات یكرنگ استفاده كنید.

9- از لباسهای تیره رنگ استفاده كنید.

مردان شكم بزرگ

1- جلیقه و یا هر چیزی كه روی شكم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.

2- شلوار را روی شكم خود نیاورید.

3- لباسهای براق و یا روشن نپوشید.

4- لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.

5- كراوات پهن بزنید كه تا خط كمر بلند باشد.

6- ژاكت و شلوار یكرنگ بپوشید.

بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت

كنید:

1- لباسهای كاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی كوچـك و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.

2- لباسهای یكدشت یكرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـكرنـگ از سر تا نوك پا.

3- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری كنید.

4- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازك و نرم بپوشید.

5- شلوار را در ناحیه كمر بالا بیاورید نه پایین تر.

6- كراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا كمر برسد.

7- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.

8- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.

9- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری كنید.

10- كفش پاشنه بلند به پا كنید.

برای كوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت كنید:

1- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.

2- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.

3- كراوات پهن تر بپوشید.

4- لباسهای چند لایه به تن كنید.

5- كفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.

6- شلوار تمام قد بپوشید.

7- از پوشیدن لباسهای سرتاسر یكرنگ بپرهیزید.

8- لباس با طرح راه راه عمودی و كراوات باریك نپوشید.

چگونه ست كنیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.

2- رنگ كمربند با رنگ كفش باید یكسان باشد.

3- كـت و شلـوار خــاكستـری و سرمه ای با كفش مشكی، و كـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با كفش قهوه ای ست است.

زنان قد بلند

1- از كمر بند پهن استفاده كنید.

2- از دامن خیلی كوتاه و خیلی بلند پرهیز كنید.

3- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو

بگزارید تا خط عمودی كمرتان نمایانتر گردد.

4- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.

5- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

6- لباسهای سر تا پا یكرنگ نپوشید.

7- از گردنبند و گوشواره كوچك استفاده نكنید.

8- كیف دستی كوچك حمل نكنید.

9- شلوار راسته بپوشید.

10- تاپ نپوشید.

11- كـفش پاشنه بلند نپوشید و از كفـش انـدكـی لـژ دار

استفاده كنید.

زنان قد كوتاه و ریز نقش

1- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

2- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا

گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده كنید.

3- دامن كوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

4- لبـاس هـای یـكرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و

ملزومات كوچك استفاده كنید.

5- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را كشیده تر

میكنند.

6- كفش كمی نوك تیز بپوشید.

7- كفش پاشنه بلند بپوشید.

8- از كمر بند باریك استفاده كنید.

زنان چاق

1- لباسهای یكدست یكرنگ بپوشید.

2- از كت و ژاكت بلند با دكمه های باز استفاده كنید.

3- از روسری شالی استفاده كنید.

4- گردنبند دراز شما را لاغر تر میكند.

5- كفش پاشنه بلند بپوشید.

6- لـبـاس یقه هفت و قلبی شكل، گـردن را كشـیـده تـرمیكند.

7- ژاكت بلند بدون اپل بپوشید.

8- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

1- همواره لباسی را بپوشید كه كاملا اندازه شما باشد.

2- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیكند.

3- بیشتر سعی كنید تنها در زمانی كه كمر باریكی دارید از كمر بند استفاده كنید.

4- پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.

5- پارچه های سبك وزن مانند كتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.

6- رنگهای تیره شما را لاغر تر و كوچك تر میكنند.

7- رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میكنند.

8- لباسهای بالا تنه و پایین تنه یكرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.

9- لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلندقدتر میكند.

10- لباسهای یقه بلند گردن را كوتاه تر میكند.

11- گردن بند كوتاه نیز گردن را كوتاه تر میكند.

12- روسـری كـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد

شما را بلند تر جلوه میدهد.

13- خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب

چهار شانه تر شدن شما میگردد.

14- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط

عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد

هرگز یک کت و شلوار گشاد و جادار نپوشید. این مدل کت و شلوار باعث نمی‌شود که شما لاغرتر به نظر برسید؛ بلکه شما را نامرتب و شلخته نشان می‌دهد
 

های پرشین دات کام

هوراشیو سانز (Horatio Sanz): بازیگر و کمدینهوراشیو سانزبازیگر معروفمی گوید:« یکی از مشکلات من در انتخاب پیراهن، هماهنگ کردن اندازه گردنم با اندازه بدنم است، گاهی اوقات یقه لباس بسیار بلند است و من احساس خفگی می کنم. در مورد شلوار، من شلواری که کمی بلند باشد می پوشم و گاهی اوقات اگر به اندازه کافی بلند نباشد، احساس می کنم که دارد می افتد. اساسا من سعی می کنم که از پوشیدن کت و شلوارهای به شکل معمولی و استاندارد خودداری کنم. آخرین کت و شلواری که من از فروشگاه خریداری کردم، مربوط به دوران فارغ التحصیلی من می شود.»

هرگز این گونه لباس نپوشید:

هرگز یک کت و شلوار گشاد و جادار نپوشید. این مدل کت و شلوار باعث نمی شود که شما لاغرتر به نظر برسید؛ بلکه شما را نامرتب و شلخته نشان می دهد.

5 نکته که هر مرد درشت هیکلی باید بداند:1 - از دستمال جیبی استفاده کنید. این کار باعث می شود که توجه به سمت سینه شما جلب شود، نه شکم شما.

2- همیشه دگمه های کت خود را ببندید، مگر اینکه در حالت نشسته باشید.

3- یک پیراهن ظریف و ساده بپوشید. از پوشیدن پیراهن های چهارخانه و شطرنجی خودداری کنید.

4- شما می توانید شلوارهای جلو صاف و یکدست بپوشید. آنها طوری طراحی شده اند تا حتی بدون داشتن ساسون، راحت باشند

5- از پوشیدن کراوات های بسیار باریک خودداری کنید. تناسب با بالاتنه شما نکته اصلی است.وزن خود را معلق و شناور کنید:

از بستن شلوار به سمت بالا یا زیر شکم خود دست بردارید. از بند شلوار استفاده کنید و کمرتان را شناور بگذارید.

کفش از رالف لورن

مردان بزرگ: کفشهای سفت و محکمکفشی انتخاب کنید که پنجه محکم و قابل توجهی دارد. شما به کفش محکم و سفتی احتیاج دارید که وزن شما را تحمل کند و خوب به نظر برسد.

نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1389/08/18 :: نویسنده : بازار صفا

عضو انجمن متخصصان گوارش و كبد ایران گفت: نزدیك به 30درصد جمعیت كشور مبتلا به كبد چرب هستند و این بیماری از عوارض چاقی و پرخوری است.

شاهین مرآت در نشست خبری كنگره بیماری‌های گوارشی ایران كه صبح امروز در بیمارستان میلاد برگزار شد درباره بیماری كبد چرب اظهار داشت: كبد چرب حالتی است كه چربی در كبد رسوخ می‌كند و به علت بالا رفتن چاقی در كشور درصد افرادی كه به این عارضه مبتلا می‌شوند رو به افزایش است.

وی افزود: درصد افرادی كه كبد چرب دارند در آنها چربی به كبد آسیب می‌زند و در دراز مدت تبدیل به سیروز می‌شود البته 10درصد بیماران مبتلا به كبد چرب دچار آسیب كبدی می‌شوند و تنها درصد كمی از آنها به نارسایی كبد و سیروز مبتلا می‌شوند.

 

مرآت تصریح كرد: درمان این عارضه ابتدا درمان چاقی، چربی خون و دیابت است و هنوز درمان مشخصی از نظر دارویی ندارد.

این فوق تخصص گوارش و كبد ادامه داد: یكی از مشكلات در درمان بیماری كبد چرب این است كه بیمار كبد چرب می‌گیرد اما نمی‌تواند وزن خود را كم كند همچنین 10 تا 20 درصد افرادی كه كبد چرب دارند و كبد آن‌ها آسیب دیده است در سن 50 تا 60 سالگی نیاز به پیوند كبد پیدا می‌كنند.

وی افزود: این بیماری نیز مانند سایر بیماری‌های كبدی در ابتدا علامتی ندارد و وقتی علامت‌دار می‌شود كه دیگر كار از كار گذشته است.

مرآت گفت: آب آوردن شكم، خونریزی گوارشی و مختل شدن هوش می‌‌تواند از عوامل ابتلا به این عارضه باشد اما وقتی این علائم اتفاق می‌افتد بیمار باید چند ماه بعد به سمت پیوند برود.

نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1389/07/17 :: نویسنده : بازار صفا

خداحافظی با فست فودها چندان سخت نیستغذاهای آماده یا فست فودها (fast food) حالا جزء لاینفك برنامه غذایی روزانه اغلب ما شده اند.fastfood غذاهایی كه دیگر احتیاج نیست چند ساعت در آشپزخانه وقت گذاشت و آنها را تهیه كرد. شاید به اندازه نصف وقتی كه برای خوردن چنین غذاهایی صرف می كنیم، برای تهیه و پختشان زمان نگذاریم، انواع فست فودها كه در رستوران، اغذیه فروشی ها و ... با رنگ و لعاب مشتری پسند برای یك وعده غذایی یا بیشتر در روز برای آنهایی كه حتی وقت ندارند سرشان را بخارانند، تهیه و روی میز آدمهای گرسنه قرار می گیرند تا سیرشان كنند؛ اما اگر وجه مثبت سریع آماده شدن را كنار بگذاریم فست فود ها كه با گوشت های فرآوری شده تهیه می شوند (كالباس، سوسیس، همبرگر،‌سیب زمینی سرخ كرده و ...) در ظاهر شیك،‌متنوع و خوشمزه شان، باطن بیماری دارند كه اگر بخواهیم در هفته چندین وعده غذایی را به خوردن فست فودها اختصاص دهیم باید از همان موقع كه به خوردن این غذاها وابسته شده ایم به سلامتی مان هم شك كنیم.

به مناسبت هفته سلامت؛ دكتر نادر دركی مسئول اداره كنترل و نظارت بر مواد غذایی از لایه های مضر و پنهان فست فودها برای كسانی كه در برنامه و سبد غذایی شان جای ویژه ای برای چنین مواد غذایی باز كرده اند، صحبت می كند.

فست فود ها از نظر ارزش غذایی در چه جایگاهی قرار دارند و چه مشكلاتی را برای مصرف كننده ایجاد می كنند؟ در تهیه اكثر فست فودها از سوسیس، كالباس و یا سیب زمینی سرخ كرده استفاده می شود و با توجه به افزودن مواد معطر و ادویه جات كه طعم و مزه ای متفاوت به آنها می دهد در واقع از نظر ارزش غذایی در مراحل پایین رده بدنی مواد غذایی قرار دارند. اغلب گوشت های فرآوری شده (سوسیس،‌كالباس و ...) دارای پروانه بهداشتی هستند اما در فرمولاسیون این مواد فرآورده های غذایی از موادی استفاده می شود كه مضر هستند؛ رنگ دهنده ها،‌ادویه جات،‌روغن و ... تركیباتی هستند كه باعث بروز عوارض شدیدی در بدن می شوند كه به طور اختصار به آنها اشاره می شود.

رنگ دهنده ها؛

در بعضی از سوسیس و كالباس ها از نیتریت به عنوان رنگ دهنده استفاده می شود كه این ماده باعث ایجاد سرطان سیستم گوارشی در بدن می شود كه از یك حد مصرف آن ممنوع می باشد؛ اما از اكثر فرآورده های گوشتی (سوسیس،‌كالباس و ‌همبرگر) كه قیمت ارزانی دارند، نمی توان به عنوان جایگزین گوشت استفاده كرد؛ گوشتی كه در این مواد استفاده می شود، كیفیت پایینی دارد كه از پروتئین های غیر حیوانی هستند كه با استفاده از پودر سیر، ادویه و فلفل به این قبیل گوشت ها، رنگ ، بو و طعم غیر طبیعی می دهند تا به یك محصول خوب تبدیل شوند؛ اما در واقع اینطور نیست و از مواد اولیه ناسالم تهیه شده اند.

ادویه های استفاده شده در گوشت های فرآوری شده چه مضراتی برای سلامتی بدن در بردارند؟

ادویه های استفاده شده در این مواد غذایی باعث ایجاد حساسیت شدید در بعضی افراد می شوند؛ به طور مثال بعضی مواقع افراد كه از ادویه های هندی كه با نحوه مصرف آنها آشنا نیستند، از این نوع ادویه ها استفاده می كنند كه باعث اسپاسم حنجره می شود. همچنین بچه ها كه فست فود ها را بسیار دوست دارند مصرف سوسیس و كالباس باعث حساسیت شدید پوستی در بچه ها می شود و پوست شان حالت كهیر پیدا می كند و لوله گوارش آنها هم تحت تاثیر این ادویه ها قرار می گیرد و مشكلاتی را برای شان ایجاد می كند. بعضی ادویه ها هم باعث تحریك معده می شوند كه ناراحتی های گوارشی را در پی دارند و حتی منجر به زخم معده می شود؛ به طور نمونه فلفل سبز تازه با اینكه تند هست اما هیچ عارضه ای برای معده ندارد ولی ادویه هایی كه در فراورده های گوشتی استفاده می شود بسیار عوارض شدیدی را در پی دارند و سلامت بدن را در معرض خطر قرار می دهند.

روغن های به كار رفته در فست فود ها چگونه سلامت بدن را تهدید می كنند؟

چربی و روغن هایی كه در این مواد غذایی استفاده می شود، بسیار چاق كننده هستند، چاقی كه با كمبود مواد مغذی طبیعی همراه هست، فست فودها را می خوریم تا سیر شویم. افراد جامعه باید به عنوان تنقل به این مواد نگاه كنند نه به عنوان یك ماده غذایی سالم. انواع فست فودها در سرخ كردنشان از روغن های اشباع استفاده می شود كه بسیار چاق كننده هستند و فردی كه به عنوان غذای اصلی از آنها استفاده می كند به افزایش وزن بی دلیل و افزایش كلسترول مبتلا می شود كه عوارض شدیدی در پی دارد. در حال حاضر در اغلب كشورها تولید كننده های فست فود را مجبور كرده اند كه به تولید فست فود سالم رو بیاورند و مقدار كالری غذاهای سریع را تحت كنترل درآورده اند كه هر وعده نباید بیش از نیاز روزانه كالری داشته باشد و باعث چاقی نشود؛ به طور مثال سالاد بدون روغن و چربی در سبد فست فود ها قرار داده اند. چربی های مصنوعی و اشباع كه بسیار مضر هستند، بیماری های گوارشی، قلبی و عروقی را در پی دارند.

اگر برای سرخ كردن فست فودها از روغن مخصوص استفاده شود آیا باز هم عوارض مصرف روغن ها وجود دارد؟

یكی از مضرات فست فود ها،‌سرخ شدن نشاسته در روغن است؛ هر هیدروكربنی كه در روغن سرخ شود، حال هر روغنی باشد ایجاد پلی آكریل می كند كه ماده ای بسیار سمی است. وقتی یك ماده غذایی نشاسته دار را در روغن سرخ می كنیم زنجیره های نشاسته پشت سر هم قرار می گیرند كه ایجاد این رشته ها تركیبات تازه ای به وجود می آورد كه باعث ایجاد یك سری بیماری در بدن می شود. استفاده از روغن مخصوص سرخ كردن حتمی و لازم است؛ اما این روغن ها هم عوارض را كاهش نمی دهند و باز باعث بیماری می شوند ما باید از غذاهای آب پز، بخار پز یا تفت داده شده استفاده كنیم. اما باید این نكته را متذكر شد؛ استفاده از روغن های مایع كه اشباع هستند در سرخ كردن مواد غذایی استفاده شوند؛ این روغن ها در اثر حرارت تبدیل به پركسید می شوند كه اكسیژن وارد زنجیره چربی می شود و باعث سمی شدن روغن می شود. روغن نه تنها از شكل طبیعی خارج می شود بلكه تبدیل به ماده ای بسیار مضر می شود. همانطور كه مشاهده می كنید وقتی از روغنی كه مخصوص سرخ كردن نیست، استفاده می كنیم در ته ماهیتابه یك لایه چربی ایجاد می شود كه چسبیده به ظرف و شستن آن بسیار مشكل است؛ این دقیقا همان اتفاقی هست كه در سیستم بدن می افتد و این چربی به همین شكل به جداره رگ ها می چسبد.

پیتزا كه یك نوع فست فود محسوب می شود از نظر ارزش غذایی در چه جایگاهی قرار دارد؟

در نحوه تهیه پیتزا مقدار زیادی طعم دهنده های متنوع ، رب گوجه، سس مایونز، كالباس، سوسیس و پنیر پیتزا كه پنیری بسیار چرب هست، استفاده می شود. هیچ كس نمی گوید كه صد در صد این غذاها را كنار بگذارید ما می گوییم به عنوان غذای گاهی وقتی استفاده شود نه اینكه در هفته 3 تا 4 وعده مصرف كنیم. آدمها دوست دارند كه تنوع غذایی داشته باشند اما باید به سمت غذاهای سالم برویم؛ به طور مثال پیتزایی باشد با حجم كم و در آن از میوه ها و سبزیجات استفاده شود و پیتزایی حجیم،‌چرب با پنیر و سس فراوان را كنار بگذاریم.

به جای فست فودها می توانیم از چه مواد خوراكی استفاده كنیم؟

ما می توانیم به جای استفاده از این غذاهای چرب و پر ادویه از فست فود های سالم و سنتی استفاده كنیم؛ مخلوط میوه ها و سبزی ها؛ تخمه ها و تنقلات قدیمی، میوه های خشك شده ( توت، آلو، پسته، انجیر، خرما و ...) كه عوارض بسیار كمی دارند و چربی هایی كه در این دانه های خوراكی وجود دارد برخلاف چربی هایی كه در فست فودها استفاده می شود چربی های بسیار مفیدی هستند كه نه تنها باعث بیماری نمی شوند، بلكه ‌چربی بد خون را كاهش داده و باعث افزایش چربی خوب بدن می شوند.

نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بسیاری از کسانی که وزن طبیعی دارند، در فصل تابستان افزایش وزن پیدا می کنند. علاوه بر این،حتی افراد چاقی که رژیم لاغری را برای رسیدن به وزن مطلوب خود اجرا می کنند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
 
واقعیت آن است که این فصل به تنهایی عامل افزایش وزن و یا عدم موفقیت در رژیم کاهش وزن نمیباشد،اما عدم توجه به تغذیه مناسب در این ایام و مصرف فراوان یک سری از مواد غذایی پرانرژی و پر چرب،باعث افزایش وزن بی رویه در ما می گردد.
در ذیل به یک سری از مواد غذایی که در این فصل و در هنگام مسافرت زیاد مورد استفاده قرار گرفته و منشا چاقی هستند،اشاره می شود:

 


1- کباب:
با این که روش یکی از بهترین انواع روش طبخ می باشد و اغلب ما در این فصل در سفرهای مان از منقل و غذای کبابی استفاده می کنیم،اما باید دقت کنیم که گوشت کباب شده دارای چربی زیادی نباشد.یک سیخ کباب کوبیده می تواند بیش ا ز 400 کالری و بیش از 30 گرم چربی داشته باشد. علاوه بر این که چربی موجود در آن به دلیل عدم کنترل اشتها باعث افزایش غذای دریافتی در شما خواهد شد و خیلی از اوقات ما بیش از یک سیخ کباب کوبیده می خوریم تا سیر شویم.همچنین میزان نان مصرفی به ویژه نان روغنی را که مقدار قابل توجهی از انرژی را برای چاقی چند روزه شما فراهم می نماید،بدان اضافه نمایید.شاید شما بگویید چون در تهیه کباب فعالیت کرده اید و یا بعد از آن ورزش خواهید کرد، این حجم انرژی را می سوزانید، ولی واقعیت آن است که میزان انرژی که شما در هنگام تهیه غذا و یا فوتبال بعد از آن صرف می کنید،معمولا به مراتب کمتر از انرژی دریافتی است!استفاده از جوجه کباب و یا کباب برگ و یا چنجه راهی برای کنترل انرژی فراوان دریافتی است.

2- غذاهای فست فود مانند سوسیس و کالباس:
یک هات داگ متوسط 280 کالری انرژی و بیش از 15 گرم چربی دارد و یا یک ساندویچ کالباس دارای بیش از 300 کالری انرژی است که به آن سُس مایونز فراوان به همراه یک عدد نان ساندویچی بزرگ را نیز اضافه نمایید. یا یک ساندویچ چیز برگر متوسط دارای 750 کالری انرژی و 45 گرم چربی است.در این نوع غذاها مشکل فقط چربی و انرژی موجود در آن نیست،بلکه میزان بالای نمک و نیز افزودنی هاهم مهم هستند!

3- سالاد با مایونز فراوان:
یک کاسه کوچک سالاد سیب زمینی و مایونز دارای 180 کالری انرژی و بیش از 12 گرم چربی است. یک کاسه کوچک سالاد ماکارونی نیز بیش از 200 کالری انرژی و 15 گرم چربی دارد.مخلوط کردن مایونز با ماست کم چرب به همراه لیموترش و یا سرکهراهی برای کاهش انرژی این نوع سالادهای پر طرفدار است.اضافه نمودن مرغ بدون چربی و انواع سبزیجات مانند فلفل دلمه ای، کرفس و کاهو به این سالادها،راه حلی عملی برای کاهش انرژی این نوع غذاهاست.

4- نوشیدنی ها و رفع تشنگی:
مصرف فراوان انواع نوشیدنی ها اعم از نوشابه های گازدار، شربت و آبمیوه ها باعث می شود مقداربالایی از انرژی و قند اضافی را دریافت نمایید. یک قوطی نوشابه بیش از 130 کالری و یا یک لیوان آبمیوه بیش از  110 کالری انرژی دارد.مصرف فراوان این نوشیدنی ها به دلیل قند بالای موجود در آنها و نیز جذب سریع،معمولا باعث دریافت بیشتر انرژی در طی روز می گردد.علاوه بر آن که دریافت این نوع نوشیدنی ها در هنگام وعده غذایی،حجم آن وعده غذایی را نیز افزایش می دهد.لذا جایگزینی این نوشیدنی ها با آب (آن هم نه در حین غذا خوردن)، یک راه حل برای عدم دریافت غذای اضافی است.


5- بستنی
یک ظرف بستنی ساده دارای بیش از 300 کالری انرژی و بیش از 20 گرم چربی است که در صورت اضافه نمودن شکلات و خامه، این میزان بیشتر هم خواهد شد.قطعا علاقه همه ما به این نوع مواد غذایی در فصل تابستان افزایش می یابد، لذا مصرف هفته ای یک بار و یا دو هفته یک بار بستنی اشکالی ندارد، مشکل آنجاست که هر روز به بهانه هوای گرم بستنی بخوریم!


6- انواع غذاهای سرخ شده
خیلی از ما توجهی به کالری سیب زمینی سرخ کرده در هنگام استفاده از غذاهای فست فود نداریم و شاید آن را جایگزین سایر ساندویچ ها نماییم. یک بسته سیب زمینی سرخ شده به طور متوسط 380 کالری و بیش از 20 گرم چربی دارد. یا یک تکه متوسط لازانیا بیش از 400 کالری و بیش از 35 گرم چربی دارد. دو تکه سینه مرغ بدون پوست کبابی، دارای  170 کالری و 7 گرم چربی است، اما همین میزان مرغ به صورت سرخ شده، بیش از دو برابر کالری و بیش از 20 گرم چربی دارد. انواع دیگر غذاهای سرخ شده مانند انواع پیراشکی، سمبوسه، ناگت مرغ و ... را نیز فراموش نکنید. لذا ترجیحا از غذاهای سرخ شده، به ویژه آن هایی که در روغن غوطه ور (Deep Fried) می شوند، پرهیز نمایید.

7- انواع تنقلات
در ایام فراغت در هنگام تماشای تلویزیون و یا در هنگام سفر در هنگام رانندگی خیلی از ما انواع تنقلات مانند چیپس،کلوچه،کیک و بیسکویت را بدون توجه می خوریم.یک بسته چیپس متوسط بیش از 210 کالری انرژی و بیش از  16 گرم چربی دارد. علاوه بر این که این نوع مواد باعث سیری شما نمی شوند،لذا مصرف میوه جات در این مواقع جایگزین بهتری می باشد. 

نوع مطلب : سلامت تغذیه پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   
 مدیر  : بازار صفا
نویسندگان
آمار
  • کل بازدید :